Vanliga frågor


Betalskydd

Din trygghet om det oförutsedda skulle inträffa. Har du tänkt på konsekvenserna om du skulle bli arbetslös eller drabbas av en allvarlig sjukdom - har du råd att betala din kredit då? Med ett betalskydd får du hjälp med att betala kostnaden för din kortkredit om det oförutsedda skulle inträffa.

Du kan teckna betalskydd när du ansöker om kreditkort. Du kan när som helst teckna försäkring efter din ansökan genom att logga in med BankID på MinSida. När du loggat in väljer du Mitt kort och därefter Tilläggstjänster.
Betalskydd erbjuds dig som;
  • har fyllt 18 men ännu inte 60 år
  • är folkbokförd i Sverige, och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans,
  • har en tillsvidareanställning eller är företagare (minst 17 timmar i veckan), sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen
  • är fullt arbetsför, genom att du, utför dina arbetsuppgifter utan hinder, inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall,
  • inte heller har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat
Betalskyddet kostar 0,8 % av din utestående skuld och dras från ditt kort varje månad.

Exempel: Om din skuld är 5 000 kr blir din kostnad 40 kr som dras från ditt kort.
Det är bara kortinnehavaren som omfattas av försäkringen.
Betalskyddet hjälper till att betala kostnaden för din kredit om du skulle bli helt sjukskriven, ofrivilligt arbetslös, inlagd på sjukhus, drabbas av en allvarlig sjukdom eller avlida. 

Med betalskyddet får du hjälp med att betala kostnaden för din kredit med minst 150 kr och max 7 000 kr per månad i max 6 månader om det oförutsedda skulle innträffa. Det betyder att om du skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga eller bli ofrivilligt arbetslös får du dina kortutgifter ersatta under 5 månader och sedan löses skulden efter den 6:e månaden. Skulle du drabbas av kritisk sjukdom eller dödsfall löser försäkringen hela krediten.    Betalskyddet kostar 0,8 % av din utestående skuld och dras från ditt kort varje månad. Exempel: Om din skuld är 5 000 kr blir din kostnad 40 kr som dras från ditt kort.

Läs mer om försäkringens innehåll i förköpsinformationen och produktblad.
Om du är sjukskriven eller arbetslös så kan du anmäla din skada online här. Du länkas vidare till vår partners skadeportal vilka du också kan kontakta vid eventuella frågor.
 
Om det gäller sjukhusvistelse, kritisk sjukdom eller dödsfall kan du ladda ner skadeanmälningsblanketter här.

Du kan också göra din skadeanmälan med en blankett. Blanketter hitta du här på Bank Norwegians hemsida, eller genom att kontakta kundservice hos BNP Paribas Cardif

 

Tillbaka till översikten