Vanliga frågor


Vad täcker försäkringen?

Betalskyddet hjälper till att betala kostnaden för din kredit om du skulle bli helt sjukskriven, ofrivilligt arbetslös, inlagd på sjukhus, drabbas av en allvarlig sjukdom eller avlida. 

Med betalskyddet får du hjälp med att betala kostnaden för din kredit med minst 150 kr och max 7 000 kr per månad i max 6 månader om det oförutsedda skulle innträffa. Det betyder att om du skulle drabbas av nedsatt arbetsförmåga eller bli ofrivilligt arbetslös får du dina kortutgifter ersatta under 5 månader och sedan löses skulden efter den 6:e månaden. Skulle du drabbas av kritisk sjukdom eller dödsfall löser försäkringen hela krediten.    Betalskyddet kostar 0,8 % av din utestående skuld och dras från ditt kort varje månad. Exempel: Om din skuld är 5 000 kr blir din kostnad 40 kr som dras från ditt kort.

Läs mer om försäkringens innehåll i förköpsinformationen och produktblad.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden