Vanliga frågor


Låneskydd

När du ansöker om ditt lån kan du samtidigt lägga till ett Låneskydd. Du kan också köpa till försäkringen i efterhand på Min sida.
Du som:
 • Har ingått låneavtal med Bank Norwegian
 • Har fyllt 18 år men ännu inte 64 år
 • Är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
 • Har en tillsvidareanställning (”fast anställning”) eller är företagare och arbetar minst 17 timmar i veckan sedan minst 6 månader tillbaka. Tid under provanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna om provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning.
 • Är fullt arbetsför genom att du; 
  • utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
  • inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  • inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, 
  • inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat.
Din make/sambo som är betalningsansvarig för samma lån kan teckna den del av försäkringen som ger ersättning vid dödsfall. Din make/sambo ska också uppfylla reglerna för att få köpa Låneskydd.

Låneskyddet kostar 7,9% av den aviserade månadskostnaden för lånet. Är din månadskostnad 500 kronor kostar försäkringen 39,50 kronor i månaden. Försäkringen betalas i efterskott och är specificerad på din låneavi.

Skyddet för din make/sambo är kostnadsfritt.
Det är du som ingått låneavtal som omfattas av låneskyddet.
Låneskyddet är en försäkring som hjälper till att betala månadskostnaden för ditt lån om du blir arbetslös, sjukskriven eller skulle hamna på sjukhus upp till 15 000 kronor per månad. Den ersättning du får motsvarar månadskostnaden för ditt lån, det vill säga ränta, amortering, aviavgift och kostnaden för försäkringen.
Vid dödsfall löser Låneskyddet lånet upp till max 500 000 kronor.

Ersättningen betalas till Bank Norwegian.

Läs mer om försäkringens innehåll i förköpsinformationen och produktblad
Om du är sjukskriven eller arbetslös så kan du anmäla din skada online här. Du länkas vidare till vår partners skadeportal vilka du också kan kontakta vid eventuella frågor.

Om det gäller sjukhusvistelse eller dödsfall kan du ladda ner skadeanmälningsblanketter här.

Du kan också göra din skadeanmälan med en blankett. Blanketter hitta du här på Bank Norwegians hemsida, eller genom att kontakta kundservice hos BNP Paribas Cardif

Tillbaka till översikten