Vanliga frågor


Vem kan köpa Låneskydd?

Du som:
 • Har ingått låneavtal med Bank Norwegian
 • Har fyllt 18 år men ännu inte 64 år
 • Är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
 • Har en tillsvidareanställning (”fast anställning”) eller är företagare och arbetar minst 17 timmar i veckan sedan minst 6 månader tillbaka. Tid under provanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna om provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning.
 • Är fullt arbetsför genom att du; 
  • utför dina arbetsuppgifter utan hinder,
  • inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall,
  • inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, 
  • inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat.
Din make/sambo som är betalningsansvarig för samma lån kan teckna den del av försäkringen som ger ersättning vid dödsfall. Din make/sambo ska också uppfylla reglerna för att få köpa Låneskydd.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden