Vanliga frågor


Reseförsäkring och avbeställningsskydd

Om du betalar resan med Norwegian-kortet ingår även reseförsäkring och avbeställningsskydd. Mer information om det du behöver veta om försäkringar hittar du här.

Försäkringen ingår i kortet och aktiveras om minst 75 % av resekostnaderna har betalats med kortet.
 
Typ av händelse Punkt Högsta ersättningsbelopp per person/kort
Försening av allmänt färdmedel vid avresa4
Efter 4 timmars försening schablonersättning500kr/person
Efter 8 timmars försening ytterligare ersättning enl. schablon500kr/person
Efter 24 timmars försening ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader(kvitto)
1 500kr/person
Maxersättning per familj och skada6 500kr/kort
Bagageförsening5
Efter 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (kvitto)1 000kr/person
Efter 48 timmar lämnas ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (kvitto)2 000kr/person
Maxersättning per familj och skada7 000kr/kort
Självriskskydd hem- och villaförsäkring610 000/kort
Självriskskydd personbilsförsäkring710 000/kort
Olycksfall8
Medicinsk Invaliditet vid invaliditetsgrad 20% och högre8.1
Försäkrad 0-64 år1 000 000kr/person
Försäkrad från 65 år100 000kr/person
Dödsfall8.2
Försäkrad 0-17år30 000kr/person
Försäkrad från 18 år100 000kr/person
Avbeställningsskydd915 000kr/person
Maxersättning per kort och skada45 000kr/kort
 
Ladda ner fullständiga villkor

Följande villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara täckt:

• 75 % av resekostnaderna måste ha betalats med kreditkortet.
• Resan ska påbörjas och avslutas i Norden, och reskostnaden ska uppgå till minst 1000 kronor.
• I de tilfällen där du inte får möjligheten av resebyrån att använda kortet själv och måste använda tjänsten "Överföring från kreditkort", behöver du kontakta AIG i förväg för giltig försäkring.
• Försäkringen gäller i hela världen, men inte i hemmet, på arbetsplats, skola eller resa mellan dessa platser.
• Försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.
• Varje resa kan vara upp till 60 dagar.
• För resor som varar, eller ska vara över 60 dagar, gäller inte försäkringen för någon del av resan.
• För resor med öppen retur, eller resor utan returbiljett gäller försäkringen från det att försäkrad lämnar bostaden där resan påbörjas, tills dess den försäkrade kommit fram till resmålet.
• Kostnadar för hyrbil samt biljetter till evenemang, som innan resan påbörjas betalts till 100% med Kortet och ska användas under resan, omfattas av avbeställningsskyddet.
Ladda ner fullständiga villkor
Försäkringen gäller för innehavare av Bank Norwegian kreditkort, nedan kallat Kortet. Försäkringen gäller även för innehavarens make, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år omfattas av försäkringen, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos innehavaren eller hos den andre föräldern. Försäkringen omfattar även barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap. Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.
Vid skada eller sjukdom måste försäkringstagaren snarast möjligt anmäla detta till AIG och resan måste avbokas hos researrangören. När försäkrade kräver ersättning måste detta anmälas skriftligen till AIG.
Du kan kontakta AIG på tfn 08-506 920 70 eller skicka e-post till claims.sweden@aig.com.
 
Gå till skadeblankett
Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.

Förköpsinformationen hittar du här.

Tillbaka till översikten