Vanliga frågor


Vad gör jag om en skada uppstår?

Vid skada eller sjukdom måste försäkringstagaren snarast möjligt anmäla detta till AIG och resan måste avbokas hos researrangören. När försäkrade kräver ersättning måste detta anmälas skriftligen till AIG.
Du kan kontakta AIG på tfn 08-506 920 70 eller skicka e-post till claims.sweden@aig.com.
 
Gå till skadeblankett

 

Relevanta frågor

Relevanta områden