Vanliga frågor


Vad täcker försäkringen?

 
Typ av händelse Punkt Högsta ersättningsbelopp per person/kort
Försening av allmänt färdmedel vid avresa 4
Efter 4 timmars försening schablonersättning 500kr/person
Efter 8 timmars försening ytterligare ersättning enl. schablon 500kr/person
Efter 24 timmars försening ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga
kostnader(kvitto)
1 500kr/person
Maxersättning per familj och skada 6 500kr/kort
Bagageförsening 5
Efter 6 timmar lämnas ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (kvitto) 1 000kr/person
Efter 48 timmar lämnas ytterligare ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader (kvitto) 2 000kr/person
Maxersättning per familj och skada 7 000kr/kort
Självriskskydd hem- och villaförsäkring 6 10 000/kort
Självriskskydd personbilsförsäkring 7 10 000/kort
Olycksfall 8
Medicinsk Invaliditet vid invaliditetsgrad 20% och högre 8.1
Försäkrad 0-64 år 1 000 000kr/person
Försäkrad från 65 år 100 000kr/person
Dödsfall 8.2
Försäkrad 0-17år 30 000kr/person
Försäkrad från 18 år 100 000kr/person
Avbeställningsskydd 9 15 000kr/person
Maxersättning per kort och skada 45 000kr/kort
 
Ladda ner fullständiga villkor

 

Relevanta frågor

Relevanta områden