Vanliga frågor


Vilka andra täcker försäkringen?

Försäkringen gäller för innehavare av Bank Norwegian kreditkort, nedan kallat Kortet. Försäkringen gäller även för innehavarens make, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år omfattas av försäkringen, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos innehavaren eller hos den andre föräldern. Försäkringen omfattar även barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap. Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden