Vanliga frågor


Klagomål

För oss är det viktigt att du som kund känner dig nöjd. Hittar du inte svaret på din fråga eller tycker du att vi kan göra något bättre, vänligen skicka ett mail till klaga@banknorwegian.se eller brev till Bank Norwegian, Postboks 338, 0101 Oslo, Norge.
Opartisk rådgivning och information lämnas av konsumentvägledaren i din hemkommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från oss har du alltid möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat. http://www.arn.se/
Bank Norwegian har utarbetat en policy för att säkerställa att alla klagomål granskas noggrant och eventuella brister i vår kundbehandling åtgärdas i syfte att värna kundens intressen. Handledning för klagomål och vår policy för klagomålsbehandling. Vi ber dig vänligen skicka in ditt klagomål via mejl till klaga@banknorwegian.se eller via post till Bank Norwegian, Postboks 338, 0101 Oslo, Norge. Vi bekräftar att vi har mottagit ditt klagomål och anger estimerad behandlingstid. Den person som behandlar ditt klagomål vill vara en annan saksbehandlare än den du varit i kontakt med tidigare i ditt ärende. Vi ber dig att bifoga relevant dokumentation så att vi kan utreda ditt ärende på bästa möjliga sätt. Vi genomför en grundlig och omfattande bedömning av ditt klagomål och återkommer med en skriftlig förklaring om ditt klagomål avslås. Om du är missnöjd med vårt beslut kan du begära en prövning utanför företaget och gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Ditt ärende kan skickas till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm. Telefon 08-508 860 00

Tillbaka till översikten