Vanliga frågor


Policy för klagomålbehandling

Bank Norwegian har utarbetat en policy för att säkerställa att alla klagomål granskas noggrant och eventuella brister i vår kundbehandling åtgärdas i syfte att värna kundens intressen. Handledning för klagomål och vår policy för klagomålsbehandling. Vi ber dig vänligen skicka in ditt klagomål via mejl till klaga@banknorwegian.se eller via post till Bank Norwegian, Postboks 338, 0101 Oslo, Norge. Vi bekräftar att vi har mottagit ditt klagomål och anger estimerad behandlingstid. Den person som behandlar ditt klagomål vill vara en annan saksbehandlare än den du varit i kontakt med tidigare i ditt ärende. Vi ber dig att bifoga relevant dokumentation så att vi kan utreda ditt ärende på bästa möjliga sätt. Vi genomför en grundlig och omfattande bedömning av ditt klagomål och återkommer med en skriftlig förklaring om ditt klagomål avslås. Om du är missnöjd med vårt beslut kan du begära en prövning utanför företaget och gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Ditt ärende kan skickas till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 10123 Stockholm. Telefon 08-508 860 00

 

Relevanta frågor

Relevanta områden