Vanliga frågor


Ansökan om kreditkort och utökad kreditgräns

Du kan själv enkelt justera din kreditgräns genom att logga in på MinSida och välja ”Kreditkort", ”Ändra kreditgräns” och ”Öka kreditgräns”.
 
Bank Norwegian genomför alltid en kreditprövning av sina kunder innan en kredit kan beviljas. Kreditinformationen vi får från UC tillsammans med den information du angivit i din ansökan ligger till grund för vår kreditvärdering och avgör om din ansökan kan beviljas. Våra kreditvärderingsmodeller är automatiska och tar därför inte hänsyn till annan information än den information som finns tillgänglig vid ansökningstillfället. Får du ett avslag betyder inte det nödvändigtvis att du är en dålig betalare utan att vi på Bank Norwegian, med den information som finns tillgänglig, inte är beredda att ta oss an risken vid utökad utlåningen.

Tillbaka till översikten