Vanliga frågor


Betala till kreditkortet

Du registrerar enklast e-faktura i samband med en inbetalning till kortet.

Vid inbetalning till kortet får du information om att Bank Norwegian erbjuder e-faktura och du kan då välja att registrera detta.
Du kan också söka på Bank Norwegian för e-faktura i din vanliga internetbank, om du redan har betalt fakturan denna månad.

E-fakturan är alltid automatiskt utfylld med det vi kräver att du betalar varje månad, alltså minimumsbeloppet. Du kan nu ändra så hela beloppet automatiskt är ifyllt på din E-Faktura genom att logga in med BankID på MinSida.

Du klickar på Kreditkort - Faktura. Sedan på "Ändra förifyllt fakturabelopp" för att sedan välja "Byt till total utnyttjad kredit".

För att se totalt utestående på kortet kan du då klicka på detaljer/specifikationer för att få fram hela fakturan. Totalbelopp visas som Saldo. På fakturan ser du också en översikt över de transaktioner som gjorts i fakturaperioden.
-Ingående saldo visar hela din skuld på föregående faktura.
-Periodens inbetalningar visar vilket belopp du betalade in för att täcka skulden på förra fakturan.
-Summa transaktioner denna period visar beloppet du totalt använt kortet för under den aktuella fakturaperioden.
-Saldo anger din totala skuld per fakturadatum.
-Lägsta belopp att betala anger det lägsta beloppet du kan betala för att fakturan ska registreras som betald.

Du får en faktura den 16e varje månad med förfallodatum den 28e. Fakturan avser då köp som bokförts från den 15e i föregående månad, fram till den 15e i nuvarande månad.
 
Du kan betala till ditt kreditkort genom att använda det plusgironummer och OCR-nummer som framkommer inne på MinSida. Betalningsinformationen framkommer också på din faktura.

Betalningsinformationen är samma varje månad, så du kan genomföra en inbetalning till kreditkortet när som helst. Fakturan blir utskickad med information om transaktioner och totalt utestående belopp den 16:e varje månad. Du måste som minst betala in det lägsta belopp som framkommer på din faktura. Detta är 3 % av utestående saldo, minimum 300 kr.

Totalt utnyttjad kredit är lika med ditt utestående saldo. Detta finner du i raden saldo på din faktura. Det är detta belopp du betalar om du önskar bli kvitt hela din skuld.

Tillbaka till översikten