Vanliga frågor


Vad är en CVC-kod?

CVC-koden är de tre sista siffrorna i kortets signaturfält. Detta är en säkerhetskod som vanligtvis behöver uppges vid köp på internet eller vid beställning av produkter via telefon.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden