Vanliga frågor


Hur fungerar översikten Mina köp?

Under Mina köp har vi samlat, kategoriserat och sorterat alla dina korttransaktioner i en översikt som ska ge dig en enkel översikt över vad du använder kreditkortet till.
Sorteringen av Mina köp är baserat på en företagskod som vi mottar från företaget där du har använt ditt kort. Denna kod gör att vi kan klassificera dina transaktioner under olika kategorier.
Köp som har samma företagskod kommer sorteras under samma kategori i översikten. Genom att justera datumen, kan du få en översikt över dina köp från när du började använda kortet.
 

 

Relevanta frågor

Relevanta områden