Vanliga frågor


Varför får jag avslag på min ansökan om kreditkort?

Bank Norwegian genomför alltid en kreditprövning av sina kunder innan en kredit kan beviljas. I samband med detta inhämtas information från UC. Kreditinformationen tillsammans med den information du angivit i din ansökan ligger till grund för vår kreditvärdering och avgör om din ansökan kan beviljas.

Våra kreditvärderingsmodeller är automatiska och tar därför inte hänsyn till annan information än den information som finns tillgänglig vid ansökningstillfället. Får du ett avslag betyder inte det att du nödvändigtvis är en dålig betalare utan att vi på Bank Norwegian, med den information som finns tillgänglig, inte är beredda att ta oss an risken vid utlåningen.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden