Vanliga frågor


Hur signerar medsökare låneavtalet?

Medsökare kommer att få en egen e-post innehållandes en länk för signering med BankID. Det är därför viktigt att medlåntagarens e-postadress blir registrerad i ansökan.

 

Relevanta frågor

Relevanta områden