Bemanningsföretagen hos flygbolaget Norwegian i Sverige och Danmark ansöker om konkurs, kommer det påverka mitt kundengagemang hos Bank Norwegian?

Konkursen påverkar inte ditt kundengagemang i Bank Norwegian. Flygbolaget Norwegian och Bank Norwegian är två separata företag och ditt kundengagemang eller bankens drift påverkas inte av konkursen av Norwegians svenska och danska dotterbolag. Bank Norwegian har ett stabilt kapital och är väl rustad för att möta de utmaningar som Coronaviruset innebär för ekonomin. Bank Norwegian omfattas av Bankenes Sikringsfond i Norge. Detta innebär att dina pengar alltid skyddas enligt de rådande regleringarna för insättningsgarantin, som fastställs av de norska myndigheterna.