Gäller insättningsgarantin även mig som svensk medborgare och är mina sparpengar trygga?

Ja, dina sparpengar är trygga hos oss.

Det sparkonto som Bank Norwegian erbjuder har prövats och godkänts av Riksgälden och omfattas av den svenska statliga Insättningsgarantin. Detta innebär att dina pengar alltid skyddas enligt de rådande regleringarna för insättningsgarantin, som fastställs av de svenska myndigheterna. Pengarna utbetalas av Riksgälden inom 7 arbetsdagar från det att insättningsgarantin inträdde.

Läs mer om insättningsgarantin här.