Gäller insättningsgarantin även mig som svensk medborgare och är mina sparpengar trygga?

Ja, dina sparpengar i banken är trygga. Banken har ett stabilt eget kapital och är väl rustad för att möta de ekonomiska utmaningar som coronaviruset medför.

Insättningar hos Bank Norwegian omfattas av Bankenes Sikringsfond i Norge. Detta innebär att dina pengar alltid skyddas enligt de rådande regleringarna för insättningsgarantin, som fastställs av de norska myndigheterna. Läs mera om Bankenes Sikringsfond i Norge här.