Hur kommer kombinationen påverka Bank Norwegian kunder?

I nuläget kommer ingenting att ändras. De två bolagen kommer fortsätta ha separata erbjudanden och relationer till sina kunder. Vi kommer på sikt börja samarbeta och lära av varandra för att skapa ännu bättre tjänster och erbjudanden för våra kunder.