Kan man låna till hus utan kontantinsats?

Nej, du kan inte ta ett bolån utan att betala en kontantinsats. Enlig lag får ett bolån som mest utgöra 85 procent av bostadens värde. De återstående 15 procenten (kontantinsatsen) ska betalas separat, dvs. betalningen ska vara helt skild från bolånet.