När är jag täckt av WebSafe-försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter skador som uppträder och upptäcks under försäkringsperioden.