Vad täcker WebSafe-försäkringen?

Omfattning Webskydd

Ersättning i SEK

Självrisk

Råd och vägledning kring hur man tar bort olaglig och kränkande information som publicerats på internet.

2 tim per skada, max 2 skador per år

-

Kostnader för åtgärder för att ta bort eller avindexera olaglig och kränkande information som publicerats i öppna och fritt tillgängliga källor på internet.

100 000 SEK per skada och max 200.000 SEK per år

500 SEK per skada

Kostnader för åtgärder för att avlägsna eller avindexera olaglig och kränkande information på internet som en medlem i hushållet oavsiktligt utfört mot en tredje part, organisation eller företag.

20 000 SEK per skada och per år

500 SEK per skada

Kostnader för juridisk hjälp för åtgärder för att avlägsna eller avindexera olaglig och kränkande information i öppna och fritt tillgängliga källor på internet. Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att avgöra om åtal bör väckas baserat på skadans omfattning och chansen att vinna rättegången.

1 000 000 SEK per skada och per år

2 000 SEK per skada

Kostnader för krishjälp hos en psykolog i samband med att olaglig och kränkande information publicerats på internet.

Upp till 10 behandlingar och max 15 000 SEK per skada och per år

-