Var gäller WebSafe-försäkringen?

Försäkringen omfattar svenska medborgare och innehåll publicerat på svenska, danska, norska eller engelska.