Vem har nytta av WebSafe-försäkringen?

Den här försäkringen hjälper till att återställa de problem som uppkommer om någon publicerar olagligt eller kränkande material eller information om dig på internet. Du kan utsättas för detta även om du själv inte är aktiv på internet eller i sociala medier. Försäkringen möjliggör att du kan få hjälp att ta bort publiceringar samt få juridisk assistans.