Vem omfattas av WebSafe-försäkringen?

Försäkringen gäller för innehavare av ett giltigt Bank Norwegian kreditkort och dennes familj, dvs.:

  • Make/maka/registrerad partner/sambo.
  • Barn och adoptivbarn/fosterbarn under 21 år som är folkbokförda hos kortinnehavaren.
  • Därtill omfattas kortinnehavarens egna barn samt barn till make/maka/registrerad partner/ sambo som är boende hos den andra föräldern, så länge barnet är under 21 år.