Anmälan

Bank Norwegian har förbundit sig att bedriva vår verksamhet ansvarsfullt, etiskt och i enlighet med lagar och förordningar. I tillägg har vi drifts och kontrollrutiner som är gjorda för att identifiera samt förhindra oetisk och olagligt uppförande. Om du misstänker eller har upptäckt förkastliga omständigheter hos Bank Norwegian rekommenderar vi dig att anmäla detta.

Detta gäller oavsett om du är kund, anställd, affärspartner eller annan typ av intressent. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt av vår externa partner, BDO.

Vad bör du rapportera?

Om du är kund och önskar att lämna in ett klagomål ber vi dig att ta kontakt med kundservice. Om du önskar att lämna in ett klagomål gällande hur vi har behandlat ditt ärende kan du läsa mer om hur du gör det här.

Denna externa visselblåsare är en säker och konfidentiell kanal för rapportering av förkastliga omständigheter. Förkastliga omständigheter kan vara:

  • Fara för liv och hälsa
  • Fara för klimat och miljö
  • Korruption eller annan ekonomisk kriminalitet
  • Oansvarig arbetsmiljö
  • Brott mot sekretesslagar, inklusive överträdelser som leder till obehörig publicering av personlig identifierbar information
  • Överträdelse av våra etniska rättningslinjer Om en anmälan ej skulle falla in under förkastliga omständigheter, kommer ärendet ändå följas upp. Ärendet kommer att följas upp på ett annat sätt än vad visselblåsarrutinerna beskriver.

Dersom det varsles om forhold som ikke faller inn under definisjonen av kritikkverdige forhold, kan saken følges opp på annen måte enn hva varslingsrutinene beskriver.

Hur rapporterar du en anmälan?

Lägg in din information så detaljerat och korrekt som möjligt. Om du önskar att de som är ansvariga skall ha möjlighet att kontakta dig, måste du fylla i namn och kontaktinformation. Detta är viktigt om BDO önskar mer information i saken, eller om de önskar att uppdatera dig om hur det går i ärendet. Om du önskar att vara anonym kan detta medföra till att det blir svårt att ta ärendet vidare. Du kan även välja att vara delvis anonym, där endast BDO känner till din identitet. Bank Norwegian kommer att ha möjlighet att hämta in ytterligare information från dig via BDO.

Du kan skapa en anmälan vid misstanke om olagligt eller oetisk uppförande här:

https://u.bdo.no/banknor-sv (öppnas i en ny flik)