Investor Relations


Funding

Here is documentation on all loans with Bank Norwegian AS as debtor.

Bonds

ISIN Documents
NO0010790850 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010810534 FRN Bank Norwegian AS Open Bond Issue 2017/2020
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010811110 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010837206 FRN Bank Norwegian AS Bond Issue 2018/2021
Loan Agreement | Term Sheet | Securities Note
NO0010848583 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2019/2021
Loan Agreement | Term Sheet | Securities Note
NO0010848591 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2019/2022
Loan Agreement | Term Sheet | Securities Note
NO0010863574 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2022
Final Terms
NO0010863582 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2022
Final Terms
NO0010871130 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2022
Final Terms
NO0010871148 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2022
Final Terms
NO0010871155 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2023
Final Terms
NO0010871296 FRN Bank Norwegian AS EMTN open bond issue 2019/2023
Final Terms

Tier 1 Capital

ISIN Documents
NO0010774318 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2016
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010797319 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2017
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010833320 FRN Bank Norwegian AS evigvarendefondsobligasjonslån 2018
Loan Agreement | Term Sheet

Tier 2 Capital

ISIN Documents
NO0010774326 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2029
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010797988 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027
Loan Agreement | Term Sheet
NO0010833130 FRN Bank Norwegian AS Subordinated Callable Bond Issue 2018/2028
Loan Agreement | Term Sheet | Securities Note