Investor Relations


Funding

Here is documentation on all loans with Bank Norwegian AS as debtor.

Bonds

ISIN Description Documents
NO 001 0680077 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2013/2018 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0719628 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2014/2019 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0731029 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2015/2018 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0770274 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2016/2019 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0790850 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0810534 FRN Bank Norwegian AS Open Bond Issue 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0811110 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2017/2020 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0837206 FRN Bank Norwegian AS Bond Issue 2018/2021 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0848583 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2019/2021 Låneavtale
NO 001 0848591 FRN Bank Norwegian AS åpent obligasjonslån 2019/2022 Låneavtale

Tier 1 Capital

ISIN Description Documents
NO 001 0697436 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2013 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0774318 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2016 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0797319 FRN Bank Norwegian AS evigvarende fondsobligasjon 2017 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0833320 FRN Bank Norwegian AS evigvarendefondsobligasjonslån 2018 Låneavtale | Lånebeskrivelse

Tier 2 Capital

ISIN Description Documents
NO 001 0697428 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0774326 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2016/2029 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0797988 FRN Bank Norwegian AS ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 Låneavtale | Lånebeskrivelse
NO 001 0833130 FRN Bank Norwegian AS Subordinated Callable Bond Issue 2018/2028 Låneavtale | Lånebeskrivelse

Prospectus

Date Document
2019-04-11 Bank Norwegian AS EMTN Base Prospectus (11.04.2019)