Mitt kreditkort är på väg att gå ut, när får jag ett nytt kort?

Kreditkortet är aktivt till sista dagen i den månad som anges på kortet. Det nya kortet kommer att skickas till dig i god tid, och minst två veckor innan det gamla kortet går ut.