Vad händer om jag är 50% arbetslös eller sjukskriven?

Ersättningen utlöses om du är 100% arbetslös eller sjukskriven. Vi beräknar den månatliga konsumtionen från den dag du blev informerad om uppsägning eller från den dag du blev sjuk.