Vad kan jag reklamera?

Banken kan behandla reklamationer som gäller kredit- eller VISA-transaktioner gjorda med kreditkortet. Exempel på detta är felaktiga eller okända transaktioner, beställda varor eller tjänster som du inte mottagit, felaktiga varor osv.