Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Vad täcker självriskförsäkring hyrbil?

Försäkringssummor:

Omfattning Ersättning i SEK Självrisk
Självriskskydd för hyrbil
Villkorspunkt 9
   
Självriskskydd för hyrbil kr 20.000 per skada /
högst kr 40.000 per
försäkringsperiod
500 SEK
Självriskskydd för hyrcykel kr 2.500 per skada /
högst 5.000 per
försäkringsperiod
 
Olycksfallsskydd
Villkorspunkt 10
   
Vid dödsfall (0-21 år) kr 50.000  - 
Vid dödsfall (22 år och uppåt) kr 250.000  -
Vid fullständig, 100 %, medicinsk invaliditet kr 1.000.000  -
Sjukhuskompensation
Villkorspunkt 11
   
- Kompensation vid inläggning på sjukhus kr 400 per dygn, i högst 5 dygn  -
Nyckelförlust
Villkorspunkt 12
   
- Ersättning vid förlust eller stöld av hyrbilsnyckel kr 2.000 500 SEK
Dokumentförlust
Villkorspunkt 12
   
- Ersättning för återanskaffning av tappade eller stulna hyrbilsdokument kr 2.000 500 SEK 
Hotellövernattning vid oväntat väghinder eller inställd färja
Villkorspunkt 13
   
Ersättning för hotellövernattning kr 3.000 -
KörVidare
Villkorspunkt 14
   
Transportkostnader för att komma vidare på resan kr 1.000 -

*Det går maximalt att få ersättning för två skador per år.

Några viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för skada:

 • där försäkrad inte följt uthyrningsföretagets regelverk
 • där föraren av hyrbilen är annan än den som anges i hyresavtalet
 • där föraren av hyrbilen saknar giltigt körkort eller förarbevis
 • som uppkommer vid träning inför eller under professionell tävling
 • som uppkommer i samband med lagbrott eller annan kriminell handling
 • om försäkringen har tecknats efter att hyresperioden har startat
 • vid körning i terräng utanför allmän väg
 • på hyrbil vars värde överstiger 750 000 kr
 • på hyrbil hyrd via bildelningsplattform som är äldre än 5 år
 • på hyrcykel vars värde överstiger 20 000 kr
 • på hyrbilens och hyrcykelns interiör och extrautrustning, t.ex. barnstolar, GPS, takbox eller cykelkärra
 • på cykel inklusive tillhörande cykelkärra vars värde överstiger 20 000 kr
 • som uppkommer på hyrcykel som hyrts av offentligt finansierad och/eller offentligt driven verksamhet t.ex. en kommunal cykelutlåning så kallade citybikes

Avtalsvillkor självriskförsäkring