Vad täcker självriskförsäkring hyrbil?

Försäkringssummor:

Omfattning Ersättning i SEK Självrisk
Självriskskydd för hyrbil
Villkorspunkt 8
   
- Självriskskydd för hyrbil kr 20.000 per skada, men högst 2 skador per
försäkringsperiod.
500 SEK per skada
Olycksfall
Villkorspunkt 9
   
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 30.000  - 
- Vid dödsfall (22 år och uppåt) kr 250.000  -
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 500.000  -
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 1.000.000  -
Sjukhuskompensation
Villkorspunkt 10
   
- Kompensation vid inläggning på sjukhus kr 400 per dygn, i högst 5 dygn  -
Nyckelförlust
Villkorspunkt 11
   
- Ersättning vid förlust eller stöld av hyrbilsnyckel kr 2.000 500 SEK per skada
Dokumentförlust
Villkorspunkt 11
   
- Ersättning för återanskaffning av tappade eller stulna hyrbilsdokument kr 2.000 500 SEK per skada

*Det går maximalt att få ersättning för två skador per år.

Några viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för skada:

  • är försäkrad inte följt uthyrningsfirmans regelverk
  • där föraren är annan än den som anges i hyresavtalet
  • där föraren saknar giltigt körkort
  • på hyrbil vars värde överstiger 750 000 kr
  • på hyrbil som hyrts från en privatperson eller ett företag vars huvudsakliga verksamhet inte består i att hyra ut bilar
  • på hyrbil som inte är registrerad för körning på allmän väg
  • som uppkommer vid träning inför eller under professionell tävling
  • på hyrbilens interiör och extrautrustning, t.ex. barnstolar, GPS eller takbox
  • vid körning i terräng utanför allmän väg
  • som uppkommer i samband med kriminell handling

Avtalsvillkor självriskförsäkring