Vem gäller försäkringen för?

Det är enbart kortinnehavaren som omfattas av försäkringen.