Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller kortinnehavare och köp utförda med kortinnehavarens kreditkort.