Vilken skuld kan lösas?

Vi erbjuder inlösen av skulder hos andra banker och kreditinstitut. Vi erbjuder inte inlösning av skuld som tillhör privatpersoner, inkassobolag eller skuld hos Kronofogden.