Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss
Mor och dotter

Ärver man skulder?

Vad säger lagen, ärver man skulder när en anhörig dör? Om du är bosatt i Sverige så är svaret nej, men om du har tecknat ett lån tillsammans med din äkta hälft eller sambo finns det vissa regler du bör känna till. Här följer en kort sammanfattning av vad som gäller vid dödsfall och skulder.

Lagar och regler vid dödsfall

Enligt ärvdabalken kapitel 21 kan man inte ärva en skuld. När en person dör övergår personens ägodelar, avtal och skulder istället till ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som innefattar den avlidnes tillgångar och eventuella skulder och ägs av de som har arvsrätt efter den avlidne, vanligtvis barn eller maka/make. Delägarna i dödsboet ska inom fyra månader göra en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder och skicka in den till Skatteverket. Detta kallas en bouppteckning.

Observera att särskilda regler gäller om du är svensk och bosatt utomlands. Enligt en EU-lag från 2015 gäller nämligen arvsrätten i landet där du bor.

Ärva skulder

Om en anhörig avlider och det finns en skuld att betala efter personen ska den betalas med de tillgångar som finns i dödsboet. Du behöver alltså inte betala skulderna personligen. Saknas tillgångar i dödsboet skrivs skulderna av.

De tillgångar som finns kvar i dödsboet när alla skulder är betalda fördelas sedan mellan arvingarna i enlighet med arvsrätten. Var dock noga med att betala skulderna innan fördelningen sker. Alla dödsbodelägare är nämligen solidariskt ansvariga för att dödsboets tillgångar täcker skulderna, och om ni går för fort fram och tar ut arvet trots att skulder återstår kan du bli skyldig att återbetala pengar till dödsboet.

Vem ska betala bolånet?

Om den avlidne har ett lån – till exempel ett bolån – tillsammans med en medlåntagare innebär det vanligtvis medlåntagaren är solidariskt betalningsansvarig för hela lånet och att banken därför kan kräva att medlåntagaren återbetalar hela lånet själv. I vissa fall kan banken dock välja att skulden ska betalas av dödsboet. I så fall blir den efterlevande skyldig dödsboet halva den summan (s.k. regressrätt). För att undvika den här typen av problem rekommenderar de flesta banker att man i samband med bostadsköp tecknar en låneskyddsförsäkring eller en livförsäkring.

Sammanfattning

  • Enligt svensk lag kan man inte ärva en skuld. Om en anhörig avlider och är skuldsatt ska skulderna betalas tillbaka med dödsboets tillgångar.
  • Om tillgångar saknas i dödsboet skrivs skulderna av.
  • De tillgångar som är kvar i dödsboet när alla skulder är betalda fördelas mellan arvingarna enligt arvsrätten.