Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Kundkännedom hos Bank Norwegian

Alla banker måste ha kännedom om sina kunder samt veta hur kunderna använder bankens olika tjänster. Du har kanske hört om Känn din kund -principen eller KYC (Know your customer), vilket är ett regelverk som alla banker enligt lag måste följa.

Även Bank Norwegian måste följa de krav som gäller för regelverket. Du kan därför motta frågor som kan upplevas ovanliga, men som är nödvändiga för att banken skall kunna leva upp till kraven i regelverket. När banken har god kännedom om sina kunder, blir det enklare att förhindra och förebygga brottsliga handlingar, som exempelvis penningtvätt eller missbruk av dina konton. 

 

Varför frågar banken?

Enligt lag skall banken ha kännedom om sina kunder samt förståelse över kundernas användning av bankens produkter. I tillägg måste banken kunna dokumentera för tillsynsmyndigheterna, att banken uppfyller lagens krav om kundkontroll.

Vilka frågor ställer banken?

Vi kan ställa dig frågor om transaktioners ursprung och föremål. Att känna kunden kan också innebära information om din ekonomiska ställning och förmögenhet. Du kan även bli ombedd att skicka in dokumentation som stöder ditt svar.

Exempel på vad banken kan fråga

  • Syftet med kontoöverföringar
  • Hur du använder bankens produkter
  • Transaktioners ursprung och föremål
  • Information om din ekonomiska ställning
  • Information om dina skatteuppgifter i utlandet
  • Om du är en politiskt exponerad person

Är jag misstänkt för något?

Nej, vi misstänker dig inte för något.

Eftersom vi inte ännu känner dig, måste vi ställa frågor som hjälper oss att känna dig lite bättre. På detta sätt kan vi säkerställa en trygg kundupplevelse hos Bank Norwegian, samtidigt som vi kan följa de lagar som gäller för kundkontroll.

Måste jag svara på dessa frågor?

Ja. För att banken skall kunna skydda dig på bästa möjliga sätt samt leva upp till kraven i regelverket, är det nödvändigt för banken att inneha uppdaterad information om dig som kund.

Banken har rätt att få den information som anses nödvändig för att identifiera sina kunder, men också för att kontinuerligt kunna uppdatera denna kunskap.

Vad händer om jag inte svarar på bankens frågor?

Det är viktigt att du besvarar våra frågor. Informationen som vi mottar med hjälp av dessa frågor är nödvändiga för att banken ska kunna skydda dig samt leva upp till kraven i KYC -regelverket.

Om vi inte mottar svar på frågorna, kan vi bli tvungna att begränsa dina tillgångar hos banken och till dina konton. Banken kan också bli tvungen att avsluta ditt kundförhållande.

Får alla kunder dessa frågor?

Ja. Vi behöver uppdaterad information om alla våra kunder. Däremot skickas frågorna inte nödvändigtvis till alla kunder samtidigt.

Jag har redan svarat på frågorna

Banken måste med jämna mellanrum uppdatera den information vi har om dig. Därför kan du efter en tid motta samma frågor, som du redan tidigare besvarat.

Hur skall jag svara på frågorna?

Om du är osäker eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Vad används informationen till?

Informationen används till att försäkra oss om att vi har korrekt information om dig och din användning av bankens produkter. Informationen hjälper oss att beskydda dig och din identitet, samtidigt som vi motverkar ekonomisk brottslighet i samhället.

När banken har en god kännedom om dig som kund, är det också enklare att upptäcka eventuella fel. Med hjälp av god kundkännedom har vi de bästa förutsättningarna för att skydda dina konton från missbruk.

Informationen du tillhandahåller kommer alltid att behandlas konfidentiellt och med hänsyn till lagar om banksekretess.