Ändra kreditgränsen på ditt kreditkort

1.
Gör större
Gör större

Önskar du justera din kreditgräns behöver du vara inloggad med ditt BankID på MinSida. Du klickar därefter på "Kreditkort", "Kreditgräns" och därefter "Ändra kreditgräns." Välj "Ändra kreditgräns" och klicka på "Spara" för att bekräfta ändringen.

 

Kom ihåg att du inte kan reducera din kreditgräns om du har mer utestående kredit än nuvarande kreditgräns. Ändringen går inte igenom om att det inte är möjligt för dig att reducera din kreditgräns.

 

Önskar du ansöka om en ökad kreditgräns klickar du på "Ansök om utökad kreditgräns" och "Gå till ansökan". Fullfölj ansökan och klicka på "Öka kreditgräns". Om ansökan blir beviljad ändras kreditgränsen på kortet inom 10 minuter.