Fakturaförklaring kreditkort

1.
Gör större
Gör större

Betalningsinformationen till Bank Norweigan-kortet är alltid densamma. Angivet PlusGiro och OCR används därför för alla inbetalningar till ditt kreditkort.

 

”Total skuld per datum” är totalt utnyttjad kredit när fakturan framställdes. ”Lägsta belopp att betala” är minsta belopp som krävs att man betalar in per förfallodatum för att fakturan ska registreras som betald.

2.
Gör större
Gör större

Transaktionstexten ”Till: XXXX” visar en betalning eller överföring som genomförts från vår internetbank.

 

Under "Beskrivning" framkommer vilket köpeställe man använt kortet hos. Om köpestället är okänt, kan man försöka söka upp det på internet. Ibland förekommer det att transaktionstexten är missvisande.

 

Om en räntetransaktion framgår på fakturan kan detta bero på att totala skulden inte betalades föregående månad eller att inbetalningen var sen. Det tillkommer också ränta från första dag vid överföring/betalning från vår internetbank samt vid kontantuttag över disk.

 

De transaktioner som framkommer med ett minustecken framför är inbetalningar till kortet.