Fakturaförklaring kreditkort

Denna användarguide ger dig en detaljerad översikt över hur vår faktura är uppdelad.

1.
Gör större
Gör större

På denna del av fakturan kommer viktiga punkter upp:

Fakturadatum: Datum så fakturan skapades.

Förfallodatum: Datum som betalning skall vara oss tillhanda.

Period: Mellan vilka datum transaktionerna på fakturan avser.

OCR: Ditt personliga nummer som du använder när du skall betala in till oss.

Till PlusGiro: Kontonummer för inbetalning.

 

Betalningsinformationen till ditt kreditkort är alltid densamma, vilket betyder att du kan genomföra ett flertal inbetalningar under månaden med samma OCR.

 

Total skuld per datum: är totalt utnyttjad kredit när fakturan framställdes.

Lägsta belopp att betala: är minsta belopp som krävs att man betalar in per förfallodatum för att fakturan ska registreras som betald.

2.
Gör större
Gör större

I rutan Transaktioner hittar du en översikt över alla kontohändelser i fakturaperioden. 

Inbetalning från: Detta är en inbetalning till kreditkortet.

Ränta: Om en räntetransaktion framgår på fakturan kan detta bero på att totala skulden inte betalades föregående månad eller att inbetalningen var sen. Det tillkommer också ränta från första dag vid överföring/betalning från vår internetbank samt vid kontantuttag över disk.

Återbetalning: De transaktioner som framkommer med ett minustecken framför är inbetalningar till kortet.

Tabell för återbetalning: Här kan man se hur mycket det kostar om man väljer att skjuta upp en betalning i en tidsperiod mellan 3-36 månader.

 

Andra användarguider