Fakturaförklaring lån

1.
Gör större
Gör större

Betalningsinformationen till ditt lån är alltid densamma. Angivet PlusGiro och OCR används därför för samtliga inbetalningar till ditt lån.

 

Saldot som framkommer på din faktura är efter att räntan har belastats men före du genomfört månadens inbetalning. Du hittar din aktuella skuld efter din månadsinbetalning i din återbetalningsplan som finns på MinSida.