Är den nominella räntan avdragsgill?

Ja, i din inkomstdeklaration får du göra avdrag för de ränteutgifter du haft under året.