Är Tink säkert?

Våra säkerhets- och sekretesskrav är mycket strikta. Finansinspektionen har gett Tink tillstånd att tillhandahålla kontoinformation och betaltjänster.