Från vilket datum gäller försäkringen?

Försäkringen träder i kraft 01.12.20 och gäller händelser (sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet) som inträffar efter detta datum.