Gäller rese och avbeställningsskyddet om jag betalar med CashPoints?

För att rese och avbeställningsskyddet skall vara aktivt, måste minst 50% av använda CashPoints vara intjänade med Bank Norwegian-kortet. När du använder CashPoints till att betala delar av en resa, är det endast de faktiska kostnaderna (betalt i kronor) som återbetalas vid avbeställning. CashPoints återbetalas ej.