Hur anmäler jag en skada?

Så snart du blir medveten om att du har blivit utsatt för en kränkning eller ett olaga intergritetsintrång, ska du:

  • Snarast möjligt anmäla skadan till AIG.

        via e-post: claims.sweden@aig.com,

        eller på telefon: 08-506 920 70, vardagar kl. 09:00-17:00.

 

Om felaktiga uppgifter lämnas vid en skadeanmälan eller om information som är viktig för skade-regleringen undanhålls, kan ersättningen komma att sänkas eller helt utebli.