Hur anmäler jag en skada?

För att kunna lämna in en ansökan och få utbetalt ersättning, måste du skicka in följande:

 • En ifylld och undertecknad skadeanmälan.
 • Ett kvitto eller liknande verifikation för behandlingen.
 • Ett av nedanstående dokument, som måste innehålla fullständig information om samtliga datum för behandling, åtgärdskoder, eventuell erhållen ersättning enligt statligt tandvårdsstöd (STS), avgift som tandläkare debiterat dig samt dina egna kostnader för behandlingen per åtgärdskod:
  - journalutskrift
  - faktura/specifikation
  - tandvårdsfaktura
  - kontantfaktura, eller
  - sammanställning av vård.

Ovan dokument skickas till följande adress:

Crawford & Company AB

Box 6044, 171 06 Solna

Telefon: 010-410 70 00

E-post: tandvard@crawco.se

Försäkringsersättningen utbetalas som en kreditering på ditt Kreditkort hos Bank Norwegian eller till ditt anvisade bankkonto. Du väljer din utbetalningsmetod i skadeanmälningsblanketten. 

Skadeanmälningsblanketten hittar du här

Försäkringsnummer är det samma som ditt OCR-nummer.

Du kan kontakta skadeavdelningen på e-post tandvard@crawco.se eller telefon: 010-410 70 00 för vidare information.