Hur betalar jag försäkringen?

Försäkringspremien betalas månadsvis och faktureras tillsammans med din kostnad för lånet.