Hur länge är mina CashPoints giltiga?

CashPoints är giltiga det året de intjänas plus 2 kalenderår till.

Exempel: CashPoints som du får 2019-04-03 är giltiga till och med 2021-12-31.