Hur påverkar fusionen mellan Bank Norwegian och Nordax Bank mig som kund?

Fusionen mellan Bank Norwegian och Nordax Bank förväntas vara genomförd senast första kvartal 2023. Efter fusionen kommer Bank Norwegian fortsätta sin verksamhet i sin helhet som en norsk filial hos Nordax Bank. Fusionen kommer ej att påverka Bank Norwegians tjänster och produkter.

Fusionen kommer ej ändra dina kundvillkor, men det kommer påverka behandlingen av dina personuppgifter och kommer ha en påverkan på din insättningsgaranti om du har sparkapital hos både Bank Norwegian och NordaxBank. Alla kunder har erhållit information kring fusionen på MinSida/appen under «Meddelande».