Hur påverkas den nominella räntan om Riksbanken gör en ränteändring?

Om Riksbanken justerar styrräntan (upp eller ner) så ändras vanligtvis även den ränta du får betala för ditt lån. Långivaren är skyldig att informera dig om ränteändringen i samband med nästa avisering.