Hur tecknar jag försäkringen Låneskydd?

Försäkringen kan enkelt tecknas i samband med att du ingår ett låneavtal med oss.

För att kunna anslutas till försäkringen Låneskydd måste du uppfylla följande krav:

  • vara folkbokförd i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet,

  • vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande eller vara egenföretagare med heltidssysselsättning,

  • ha fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och med det datum då du fyller 67 år